Travne rešetke

Dobra skrb za govedo

Živinorejci se pri svojem delu srečujejo z različnimi izzivi, redno seveda tudi s trdim delom. Vedno pa morajo skrbeti za dobrobit svojih živali, saj lahko le tako pričakujemo dober rezultat pri delu na kmetiji. Pri tem si lahko na srečo pomagamo z različno opremo, ki delo nekoliko olajša in zagotovi Read more…