Folija za silos preprečuje pojav plesnenja ter omogoča kvalitetno zatesnitev v robu silosa, se pravi folija za silos preprečuje plesnenje ob stenah. Plesnenje sten se pojavi zaradi kontakta med steno in silažo. Shrambni prostori za silažo so po navadi leseni in dotrajani naj si bodo tudi izdelani iz betona. 

Ni nam potrebno več čistiti in razkuževati stene silosa. Korozija sten povzroča jedke in razne odcedne tekočine, ampak to folija za silos vse prepreči.

S pomočjo folije stene silosa ostanejo popolnoma gladke in to pripomore k boljšem posedanju silaže in večji zbitosti le te.

Folija za silos se ne uporablja samo za pokritje silažne krme v zaprtem prostoru. 

Mnogi novodobni kmetje silirajo cele travnike, zaradi hitrejšega spravila krme, za spravilo ne potrebujejo objekta. Svežo, neposušeno travo kmetje z traktorji oblikujejo v ogromne valje, ki so zelo trdni. Te valje zavijejo v močno, za to namenjeno folijo. Raztrgajo jo lahko samo medvedje. Če se to slučajno zgodi, je krma uničena.

Novodobna hlevska oprema za govedo 

Hlevska oprema za govedo ni več tako preprosta, kot je bila leta nazaj. Skrb za govedo zahteva mnogo več kot včasih. Delo si moramo poenostaviti, saj trdo delo zahteva svoj davek na telo. Novodobna hlevska oprema za govedo kmetu poenostavi in olajša delo. 

Hlevska oprema za govedo zajema pripomočke za krmljenje in napajanje goveda, različne vrste privezov za govedo in razno opremo. To je le nekaj osnovne opreme.

Hlevska oprema za govedo pa zajema tudi razne molzne aparate, male bokse za teleta, rešetke za goveda, ki ločujejo posamezno govedo, sploh krave, telice in bike. 

Govedorejci morajo imeti tudi hlev urejen po zakoniku in raznih predpisih. Ne glede na vso novodobno opremo, ki je bolj namenjena, da kmetovalcu olajša delu kot pa govedu. Najbolj pomembno pri skrbi za govedo, da je poskrbljeno za čistočo in higieno hleva, ter da imajo živali krmo, svežo vodo in ne prekratke verige.

 

 

.

 

 

 

Categories: Drugo