Pogosto slišimo omembe inštrukcij za otroke osnovnih in srednjih šol, zato se nam lahko kar čudno zdi, ko kdo omeni inštrukcije fizike in elektrotehnike, ki sta po večini prepoznavna kot univerzitetna predmeta.

Mnogi študenti, ki se odločijo za inštrukcije elektrotehnike in fizike, utrjujejo svoje znanje pred pomembnimi izpiti, za katere čutijo, da se je potrebno še posebej dobro pripraviti. Posebno zaključni izpiti so na univerzah ponavadi izpiti, za katere študentje in študentke porabijo precej časa za priprave in učenje.

Posebno inštrukcije fizike ponavadi zagotavljajo slišanje mnenja oziroma pogleda na določeno učno snov z drugega zornega kota, ki je lahko študentu v danem trenutko bolj dostopna. Fizika je namreč zelo kompleksen študijski predmet, ki od študentov zahteva mnogo študijskih ur, saj je snov namreč tako obsežna, da se je pač nihče ne more načiti v zadnji noči pred izpitom. Zato so tudi inštrukcije fizike lahko zelo koristen dodatek k učenju, saj sistematična obrazložitev snovi zelo pomaga pri kompleksnosti tega predmeta.

Inštrukcije elektrotehnike pa so lahko koristne z vidika obrazložitve in pomoči pri predstavljanju določenih učnih elementov, s katerimi študent morda še ni najbolje seznanjen. Sam predmet elektrotehnika je namreč lahko za določene študente precej nov, ter si določenih učnih poglavij ne zmorejo predstaviti v glavi na način ki ga od njih zahteva študijski program. Inštrukcije elektrotehnike lahko študentu v tem primeru pokažejo pot in pravi način za razumevanje učne snovi, s čimer se zgradi nekakšno učno podlogo, s katere lahko nato študent sam gradi in jo razvija.

Inštrukcije so zato lahko različnih narav na različnih področjih, saj ravno učni program od njih zahteva, da se vsakemu posameznemu predmetu prilagodijo po njegovih merilih. Vsi ki iščejo pomoč pa lahko tako pri njih dobijo zadostno podporo in razlago za predpisano opravljanje univerzitetnega programa in s tem tudi uspešen zaključek vseh izpitov in obveznosti.