Izbira zdravstvenega zavarovanja je lahko velika nevšečnost, saj se odločamo med različnimi možnostmi. Kaj hitro se zgodi, da se v ponudbi kar nekoliko izgubimo, na koncu pa niti ne vemo, če so zavarovanja, med katerimi se odločamo, za nas sploh dejansko koristna. Nenazadnje smo že zavarovani z osnovnim zavarovanjem, zakaj bi potrebovali še dopolnilno ali dodatno zdravstveno zavarovanje, če osnovno krije nujne zdravstvene storitve.

Srečamo se z nekaterimi dilemami, ki jih lahko razrešimo le, če se posvetimo pregledu in primerjavi ponudbe na tem področju. Pomembno je, da imamo dober pregled nad različnimi možnostmi, da lahko najdemo pravo. Na srečo lahko dobimo informacije, ki nam izbiro precej olajšajo.

Osnovno, dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje

Odločamo se med različnimi vrstami zavarovanj. Če se osredotočimo na zdravstvena zavarovanja, se srečamo s tremi vrstami. Osnovno zavarovanje je obvezno in krije nujne storitve reševanja in zdravljenja. Dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje pa lahko izberemo sami prostovoljno, če se za to odločimo. Ni nujno, da bomo ta zavarovanja potrebovali, moramo pa v izbiro vložiti bistveno več premisleka kot pri osnovnem zavarovanju.

Tako dopolnilno kot dodatno zdravstveno zavarovanje sta priporočljiva izbira. Če si lahko privoščimo plačilo premij, praktično ne moremo biti preveč zavarovani. A v nekaterih primerih vseeno dobro premislimo o tem, ali se nam splača izbrati dotično zavarovanje, tudi zato, ker nam dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje ponujajo različne zavarovalnice. Tudi tu se pojavljajo nekatere razlike, na katere moramo biti pozorni. Pomislimo na svojo končno izkušnjo, ne le na cene in obljube zavarovalnic. Tako imamo pomembno nalogo, da izberemo pravo ponudbo.

Najmanj dela bo torej z osnovnim zavarovanjem. Dopolnilno zavarovanje je pogosto skoraj samoumevna izbira in prav tako ne povzroča veliko preglavic tistim, ki se odločijo za to možnost. Več razlik ima dodatno zdravstveno zavarovanje, ki se pogosto povezuje tudi s preostalimi storitvami pri posameznih zavarovalnicah. V vsakem primeru pa imamo pravo rešitev, do katere lahko pridemo.

dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje (1)

Že osnovno zdravstveno zavarovanje lahko predstavlja težave

Osnovno zavarovanje je obvezno, tako da se mu ne moremo izogniti. Na srečo to hkrati pomeni, da smo dobro zavarovani v primeru kakšnih poškodb in bolezni, če potrebujemo osnovne storitve zdravstvenega sistema. Ne moremo pa pričakovati, da bomo lahko koristili kak nadstandard, prav tako se ne bomo v celoti izognili nepričakovanim stroškom, včasih nastanejo kar visoki stroški z nepredvidenimi doplačili.

Ravno zato je osnovno zdravstveno zavarovanje le redko dovolj, da bi bili res dobro zavarovani in bi lahko živeli brezskrbno. Pričakujemo, da bomo deležni osnovne oskrbe in bodo zdravniki dobro poskrbeli za nas, a celotna izkušnja bo lahko precej mukotrpna, da ne omenjamo stroškov. Predvsem nam osnovno zdravstveno zavarovanje ne nudi širokega kritja, tako da moramo biti zelo pozorni na to, katere storitve sploh lahko koristimo in pri katerih bodo nastali dodatni stroški. O tem se lahko pozanimamo, na voljo je tudi primerjava zavarovanj na spletu, nenazadnje lahko primerjamo tudi ponudbe različnih zavarovalnic. Tako imamo možnost, da osnovno zdravstveno zavarovanje še nadgradimo, če se nam zdi to potrebno.

Osnovno zdravstveno zavarovanje nadgradimo z dopolnilnim in dodatnim

Ni se treba brezglavo odločati za pakete zavarovalnic, ki pogosto vključujejo mnoga zavarovanja, ki jih morda ne potrebujemo. Osnovno zavarovanje najprej nadgradimo z dopolnilnim, to preprečuje nastanek nepredvidenih stroškov pri koriščenju storitev, ki jih osnovno zdravstveno zavarovanje krije le deloma. Za razširjeno kritje na področju zdravstvenih storitev pa skrbi dodatno zavarovanje, ki je naslednja stopnička, na katero pomislimo, če se s samim osnovnim zavarovanjem ne bomo zadovoljili.

A v ponudbi zavarovalnic bomo našli še kar dosti zanimivosti, ki nas lahko pritegnejo. Pozorni moramo biti na to, da gre dejansko za koristna zavarovanja, ki ustrezajo naši situaciji. Pogosto se izkaže, da je za osnovno zdravstveno zavarovanje povsem dovolj, če ga nadgradimo z dopolnilnim in dodatnim. Pri zavarovalnicah pa najdemo še druge pakete, ki so lahko zelo dobrodošli, lahko pa se izkažejo za nepotrebne.

Vzajemna nezgodno zavarovanje

Tu se srečamo s ponudbo posameznih zavarovalnic. Medtem ko dobimo pri zdravstvenih zavarovanjih enako kritje in ugodnosti, bodo pri drugih zavarovanjih morda večje razlike. No, že pri zdravstvenih zavarovanjih naletimo na razlike med zavarovalnicami, čeprav imamo recimo pri osnovnem in dopolnilnem zavarovanju vedno praktično enaka pričakovanja in ponudbo, pri dodatnem zavarovanju pa prav tako ne moremo pričakovati kakšne velike variacije.

A druga zavarovanja lahko ponudijo več možnosti, s tem tudi boljše priložnosti za zavarovance. Vzajemna nezgodno zavarovanje si tu gotovo zasluži posebne omembe kot zavarovanje, ki je priporočljiv dodatek za zdravstvena zavarovanja. Najdemo odlično ponudbo, ki nam prinaša dobrodošlo dodatno kritje. Nezgodno zavarovanje ne zajema zdravstvenih storitev, ponuja pa ugodnosti v primeru nezgod in poškodb.

Tu nam Vzajemna nezgodno zavarovanje ponuja predvsem nadomestilo za težave, ki jih imamo zaradi nezgod. Računamo na to, da bomo z zdravstvenim zavarovanjem že deležni dobre oskrbe, ki je potrebna za zdravljenje, ne moremo pa pričakovati, da bo to dovolj za brezskrbno okrevanje. Vzajemna nezgodno zavarovanje nas v celem postopku razbremeni, dobimo lahko nadomestilo za poškodbe in bolečine, nadomestilo za bolnišnične dni, predvsem pa imamo na voljo razne možnosti za pomoč pri okrevanju. Ker nam lahko nezgoda močno spremeni življenje, je pametno narediti vse, da bomo takšno izkušnjo preživeli brez hudih posledic in velikega nelagodja. To nam zavarovalnice omogočajo s paketi nezgodnih zavarovanj.

Vzajemna nezgodno zavarovanje je ena izmed možnosti, imajo pa nezgodno zavarovanje tudi druge zavarovalnice. Podrobnosti paketov zavarovanj si lahko ogledamo na dopolnilno-zavarovanje.si in ponudbo različnih zavarovalnic tudi primerjamo. Pri nekaterih zavarovanjih nastajajo precej velike razlike, pri drugih so te minimalne. Ravno pri nezgodnem zavarovanju imamo načeloma veliko fleksibilnosti, da lahko dobimo kar najboljšo rešitev za svoje potrebe, paket lahko prilagodimo svojemu življenjskemu slogu in drugim interesom.

Nekoliko drugače je pri zdravstvenih zavarovanjih. Tudi tu se razlike sicer pojavljajo, a niso tako velike. Vseeno se splača preveriti in primerjati ponudbo različnih zavarovalnic.

Generali dodatno zavarovanje

Med uglednimi zavarovalnicami, ki delujejo pri nas, je treba omeniti zavarovalnico Generali. Ta ima celovito ponudbo zavarovanj, najbolj seveda prepriča s prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji. Po tej ponudbi je največ povpraševanja, zato zavarovalnice pripravljajo zelo dobre ponudbe. Prav Generali dodatno zavarovanje se lahko izkaže za pravo izbiro, če to ponudbo poznamo in jo znamo izkoristiti v svoji situaciji.

Zdravstvena zavarovanja imajo določen namen in pri različnih zavarovalnicah načeloma dobimo precej primerljivo kritje. Tudi med cenami ni bistvenih razlik. Lahko pa vseeno ugotovimo, da se Generali dodatno zavarovanje v nekaterih pomembnih detajlih razlikuje od ponudbe drugih zavarovalnic, kar lahko upraviči izbiro za eno ali drugo možnost. Pametno je, da te razlike pravočasno spoznamo, sploh zato, ker imamo na https://dopolnilno-zavarovanje.si/generali/ možnost enostavno preleteti ponudbo zavarovalnice Generali in primerjati možnosti, ki jih na področju zdravstvenih zavarovanj ponujajo tudi druge zavarovalnice.

Kaj vključuje Generali dodatno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje je tisto, ki v največji meri odloča o tem, kakšne rešitve bomo imeli na voljo v primeru bolezni in poškodb. Pri osnovnem zavarovanju lahko pričakujemo, da bomo deležni osnovne oskrbe, kar pomeni nujno zdravljenje. Generali dodatno zavarovanje pa vključuje nadstandard pri oskrbi, dobimo širši nabor storitev, tako da uspešno naslovimo večji spekter težav. Vključene so tudi storitve, ki se ne uvrščajo med nujne. 

Najbolj zanimiva bo morda možnost dostopa do specialističnih storitev, z dodatnim zavarovanjem hkrati močno skrajšamo čakalne dobe za takšne posege. Zavarovalnice omogočajo brezplačen hitri posvet pri zdravnikih, tako da takoj dobimo prave rešitve, ki jih potrebujemo. Generali dodatno zavarovanje tu zagotavlja odlično izkušnjo, ki je pri samem osnovnem zavarovanju gotovo ne moremo pričakovati. Poleg tega krije tudi dražje storitve, kar je gotovo dobrodošlo, če se želimo izogniti visokim stroškom. Pri osnovnem zavarovanju pred doplačili nismo varni, tudi če gre za nujne storitve. Potrebujemo vsaj dopolnilno zavarovanje, še bolje je, da ob tem izberemo še dodatno.

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje je nujno že pri osnovnih zdravstvenih posegih

Za nujne storitve reševanja in zdravljenja je oblikovano osnovno zdravstveno zavarovanje. To ima prav ta namen, da vsakomur nudi dostop do nujnih medicinskih storitev, tako da ni treba skrbeti, da v primeru poškodb in bolezni ne bi dobili oskrbe ali da bi naleteli na visoke stroške. A osnovno zavarovanje ima svoje omejitve, ki jih bomo kaj kmalu spoznali, morda že v primeru, da koristimo le nujne storitve.

Tudi tu namreč nastajajo dodatni stroški, saj osnovno zavarovanje ne krije vseh storitev in izdelkov. Temu je namenjeno dopolnilno zavarovanje, ki preprečuje nastanek nepričakovanih stroškov. Če smo zavarovani le z osnovnim zavarovanjem, nas lahko po opravljenih nujnih zdravstvenih storitvah pričaka visok račun. Ne le pri reševanju in zdravljenju v primeru nenadnih poškodb ali bolezni, tudi pri kakšnih pregledih, zobozdravniških posegih in preventivi. Dopolnilno zavarovanje financira storitve, ki jih potrebujemo za vzdrževanje zdravega telesa in dobrega počutja.

A pozor, tu ne smemo zamešati dopolnilnega in dodatnega zavarovanja. Dopolnilno zavarovanje ima zelo jasno določeno vlogo, skrbi za to, da pri koriščenju osnovnih storitev ne nastajajo nepredvideni stroški. Kot pove že ime, zgolj dopolnjuje zdravstveno zavarovanje, ne ponuja kakšnega dodatnega kritja. Vključene so le storitve, ki so že v sklopu osnovnega zavarovanja, a jih je treba deloma doplačati. Če imamo dopolnilno zavarovanje, lahko te storitve koristimo brez doplačil.

Tako je dopolnilno zavarovanje vsekakor zelo priporočljivo. Ne moremo pa pričakovati, da bomo imeli pri zdravljenju več možnosti ali dostop do kakšnega nadstandarda, za to bomo potrebovali dodatno zavarovanje.

Categories: splošno