Kontroling je sistem, ki ga mora imeti imeti vskao podjetje, saj z njim neodvisno in sprotno spremlja ter analizira poslovanje, hkrati pa primerja trenutne rezultate s tistimi, ki si jih je zadal. Dober kontroling nam pokaže stanje našea podjetja na različnih področjih. Tako lahko nadziramo delovanje naše nabave, logistike, prodaje, proizvodnje, financ in oddelka kadrovanja.

Kontroling je naš ključni element upravljanja podjetja in nadzora nad vsemi oddelki. Dandanes se dober kontroling izvaja s pomočjo informacijskih sistemov.

Kontroling ima štriri funkcije. Prva funkcija je planiranje, to je načrtovanje poslovanja in koordinacija naših ciljev. Druga funkcija je kontroliranje, to pomeni spremjlanje in primerjanje narejenega in načrtovanega ter analiziranje odmikov in trendov. Tretja točja je informiranje, kar predstavlja sistematičen prikaz podatkov o našem podjetju. Zadnja točka pa je še usmernanje, kar pomeni kako bo naše podjetje usmerjeno, da se bomo odločili za primerne ukrepe. Kontroling delimo na dve osnovni kategoriji in to sta operativni kontroling in strateški kontroling.

Finančno svetovanje za boljše poslovanje vašega podjetja

Finančno svetovanje potrebuje vsako najboljše podjetje na trgu. Finančno svetovanje je svetovanje ki nam prinese prave podatke o računovodstvu in davkih, ki sta najpomembnejša dejavnika pri sprejemanju novih odločitev. Izbrati moramo dobro finančn podjetje, ki nam bo v podporpo in nam bo zagotavljalo pridobitev pravih informacij in dobrih podatkov.

Finančno svetovanje se razdeli na različne segmente. Finančni svetovalci vam pomagajo pri pregledu in analizi obstoječega stanja, pri finančnih načrtih, pripravi vam finančno analizo podjetja, se posvetijo investicijam podjetja in njihovemu financiranju. Svetujejo nam tudi kako naj dobro uporabimo naše prihranke in nam omogočajo finančni nadzor podjetja.

Finančno svetovanje opravlja več različnih podjetih v Sloveniji. Preden se odločite za določeno podjetje, je prav, da se o tem podjetju dobro informirate. Veliko informacija lahko najdete tudi na spletu, kjer lahko najdete, kar nekaj podjetih za finančno svetovanje.

Categories: Storitve