Med najpomembnejše elemente v sodobni lesarski industriji spada lepljen les. S tem izrazom označujemo lesne elemente, ki so v okviru enotnega videza sestavljeni iz več tesno prilegajočih se kosov masivnega lesa, ki močno pripomorejo h strukturni trdnosti izdelka, hkrati pa ponujajo tudi izredno lep videz. Sam izraz lepljen les zajema široko paleto lesenih polizdelkov, kot so lameliran lepljen les za gradbeno uporabo, dolžinsko spojen lepljen les, panelne plošče, tudi vezana plošča spada pod to kategorijo. Prednosti uporabe lepljenega lesa so višja mehanska čvrstost, lep izgled, predvsem pa veliko večji izkoristek surovega lesa pri izdelavi lesenih izdelkov.

Strukturni elementi iz lameliranega lepljenega lesa so eden najbolj vidnih uporab lepljenega lesa. Uporabljajo se za skeletne lesene konstrukcije ali pa notranjo leseno opremo. Izdelava lepljenega lesa se začne pri surovinah, pri surovem, masivnem lesu. Ta mora dosegati primerno kakovost, hkrati pa je pomembna tudi stopnja vlage – bodoči lepljen les mora biti dovolj suh. Iz drevesnega debla se nato izrežejo debelejše deske, ki se jih naknadno razreže še v določeno širino, ki jo zahtevajo dimenzije želenega izdelka. Na vsaj tri deske (odvisno od dimenzij končnega izdelka) se nato na stičnih površinah nanese posebno lepilo, potem pa se jih močno stisne skupaj v posebnih stiskalnicah. Nato se začne sušenje, med katerim lepilo kemično reagira z lesom in ga poveže med seboj. Ko je sušenje končano, se lepljen les le še poskoblja na natančno določene dimenzije, po potrebi pa tudi zbrusi in pobarva ter polakira.

Opisani način proizvodnje omogoča, da se lepljen les že pri izdelavi obdela tudi pri stičiščih in koncih. Ta postopek zato s pridom izkoriščajo pri postavitvi skeletnih hiš, kjer se vse strukturne elemente že vnaprej natančno izriše. Lepljen les se po strojni izdelavi še preizkusno sestavi, s čimer se odkrijejo in ročno popravijo male nepravilnosti, in že je nared za kupca, pri katerem je skeletna hiša lahko postavljena v le enem dnevu.