Med pomembnejše pravice industrijske lastnine sodita patent in blagovna znamka. Patent v Sloveniji pomeni pravico, katero urad, ki je za to pristojen, da prijavitelju za nek izum, ki spada v določeno področje tehnike. Iti mora za izum, ki je nov in dosega dovolj visok izumiteljski nivo, torej ne izvira iz stanja tehnike ter se ga da fizično izdelati. Patent v Sloveniji je mogoče podeliti tako na državni kot tudi meddržavni ravni.

Patentna prijava

Prijava patenta v Sloveniji je pravni postopek, vezan na stroge roke. Sestavljanje patentne prijave brez dvoma ni noben mačji kašelj. Potrebna so namreč posebna strokovna znanja. Posledice, ki jih lahko prinese sestavljanje patentne prijave brez ustreznega znanja, so lahko grozovite. Zato je zelo pomembno, da se sestavljanje patentne izjave prepusti strokovnjakom, ki razpolagajo z ustreznim znanjem s področja tehnike, na katero se predmet izuma nanaša, kot tudi z znanjem s področja zaščite industrijske lastnine, ki jih ima le patentni zastopnik. Patentni zastopnik je pravi naslov za svetovanje, kako patent v Sloveniji najboljše zaščititi.

Registracija blagovne znamke

Kot že omenjeno, sodi blagovna znamka med pravice industrijske lastnine. S to pravico se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamka je lahko sestavljena iz besed, črk, številk, kombinacije barv ipd. Vanjo je potrebno vlagati in jo seveda tudi ustrezno zaščititi. Njeni zaščiti je namenjena registracija blagovne znamke, cena katere zagotovo odtehta posledice, ki bi v primeru opustitve registracije lahko nastale. Registracija blagovne znamke, cena katere predstavlja določen strošek brez dvoma pomeni pametno odločitev. Imetnik registrirane znamke ima izključno pravico do uporabe določenega znaka za označitev svojih proizvodov ali storitev. Registracija blagovne znamke, cena katere nikakor ni previsoka, torej uspešno poskrbi za zaščito blagovne znamke pred konkurenco.