Pregled poslovanja podjetja je nujno potreben, saj tako strokovnjaki na tem področju opravijo natančne analize ter naročnika podrobno seznanijo s finančnimi tveganji. To navadno podjetja storijo pred nakupom ali prodajo družbe. Lahko pa tudi preden se želijo združiti z določenim podjetje ali v kolikor pride do privatizacije družbe.

Pregled poslovanja podjetja poteka na več področjih. Največkrat se razdeli na poslovni pregled poslovanja, ki pokriva pregled vseh tveganj in z njenim poslovanjem. Finančni pregled poslovanja nam predstavi tveganja povezana s finančnim poslovanjem podjetja. Nato je tu obvezen tudi skrben pravni pregled, ki se navezuje na pregled sklenjenih pogodb.

Pregled poslovanja podjetja seveda vključuje tudi davčni pregled poslovanja, ki nam razjasni potencialna davčna tveganja, ki se nanašajo na preteklo poslovanje. Vse te preglede nam morajo skrbno narediti strokovnjaki, ki se temu posvečajo. Le tako bomo lahko imeli mirno vest pri nadaljnjem poslovanju.

Prodaja podjetja na slovenskem trgu

Prodaja podjetja je kompleksno dejanje, ki potrebuje veliko znanja ter izkušenj. Vsakdo, ki se prodajo lastnega podjetja poda prvič, bo lahko doživel kakšno razočaranje ali prevaro. Zato je v Sloveniji na voljo veliko podjetij, ki se že več let primarno ukvarja s prodajo ali z nakupom podjetij.

Prodaja podjetja mora biti vseskozi strokovno vodena, saj lahko v obratnem primeru ogrozi celotno delovanje podjetja ter celo njegov obstoj. Pred prodajo vam strokovnjaki na tem področju pripravijo predlog za izhodiščno ceno. Poskrbijo za pripravo potrebne dokumentacije, pregledajo in preverijo morebitne kupce, se z njimi sestanejo in vam pomagajo pri pogajanjih z njimi.

Prodaja podjetja se lahko zgodi le, če je podjetje primerno za prodajo. Primerna podjetja morajo imeti dobro zabeleženo zgodovino svojega poslovanja za zadnjih dvanajst mesecev. Pomembno je, da podjetje nima nobenega namena prenehati delovati ter ime dober denarni tok. V kolikor vse postavke niso izpolnjene, se podjetje ne more definirati kot delujoče.

Categories: splošno