Čeprav različne oblike učne pomoči povezujemo predvsem s srednješolci, ki se recimo pripravljajo na maturo ali pa se ob težavah z zahtevnimi predmeti prebijajo iz letnika v letnik, so te opcije običajno dostopne tudi študentom, ki se v sklopu svojih študijskih programov soočajo s podobnimi vsebinami in podobnimi težavami.

Med najbolj priljubljene oblike učne pomoči se seveda uvrščajo inštrukcije, po katerih je tudi največ povpraševanja. A na ta način je možno pomagati le pri tistih predmetih, ki to dopuščajo. Pri nekaterih vsebinah je bolj koristno samostojno učenje in inštruktor ne more veliko pomagati pri razumevanju. Nekateri predmeti pa so idealni za to, da jih inštrukcije predstavijo na nekoliko drugačen način in s tem pomagajo do globljega razumevanja. 

Običajno so to naravoslovni predmeti, pri katerih je treba razumeti teoretično ozadje in znati rešiti določene praktične probleme. V mnogih študijskih programih je recimo en takih predmetov statistika, inštrukcije so za ta predmet dokaj priljubljene ravno zato, ker so učinkovite. To pa ravno zato, ker dopušča statistika inštrukcije, ki na drugačen način predstavijo ključne učne vsebine in olajšajo razumevanje študentom, ki predavanjem ne morejo slediti. Zaradi nekoliko širšega obsega študijskih vsebin je treba znanje povezovati in uporabljati, kar pa je s samostojnim delom težko doseči. Inštrukcije so lahko zelo dobra rešitev, še posebej za tiste študente, ki so res zainteresirani za učenje.

Seveda je tovrstna učna pomoč zelo koristna tudi za druge predmete. Izstopa prav statistika, inštrukcije pa so na voljo še za mnoge druge predmete, ki se pojavljajo v različnih študijskih programih. Največ težav je z naravoslovnimi predmeti, ki pokrivajo dokaj splošne vsebine in se vključujejo tudi v študijske programe, ki se sicer osredotočajo na drugo stroko. Nekaj ponudbe je tudi med drugimi predmeti, lahko pa se zgodi, da bo za te kar težko najti dobre inštrukcije.  

Categories: Drugo